Friday, June 19, 2020

HAVE A WONDERFUL SUMMER!!

Hello!! 😎😎

This is our last day, so I wish you a wonderful summer. 
(Aquest és el darrer dia, així que vos vull desitjar un bon estiu.)

I had a great time with you and I'll miss you all.
(M'ho he passat genial amb vosaltres i vos enyoraré.)

This is a goodbye for me because next year I won't be in s'Hort des Fassers. I have to go to another school 😟.
(He de dir "adeu" perquè el pròxim curs no seré a s'Hort des Fassers. He d'anar a una altra escola.)

But... I'm sure we will see each other around Alcúdia! So don't hesitate to say "hi"! 😁😁
(Però... estic segur que ens veurem per Alcúdia, així que no dubteu en saludar-me!😎😎)SUMMER HOLIDAY

No comments:

Post a Comment