Monday, June 15, 2020

3rd A & 3rd B: Summertime!

Hello!!

This is our last week before the summer holidays. Therefore this activity is voluntarily. 
(Aquesta és la darrera setmana abans de les vacances d'estiu. Per tant, aquesta activitat és voluntària.)


Choose one of the following drawings, color it and finish it!
(Tria una dels dibuixos, pinta'l i acaba'l com vulguis.)


You don't have to send it to me, but if you do, I'll try to publish here at the blog so all your classmates can see your work.
(No has d'enviar-me res, però si ho fas ho intentaré publicar al blog per a que els teus companys ho pugui veure.)

Be sure to visit the blog this Friday! 😉

No comments:

Post a Comment