Tuesday, June 16, 2020

1st A & 1st B: Summer coloring pages

Hello!!😊

I apologize for the delay, my Internet connection was down. But...here you have all the works of your classmates!! 
(Perdonau per retràs, la meva connexió estava caiguda. Però... aquí teniu les feines dels vostres companys!!)Now, because this is the last week, the following activity is voluntarily. Choose a drawing and finish it!

(Llavors, donat que aquesta és la darrera setmana, la següent activitat és voluntària. Tria un dibuix i acaba'l com vulguis!)
No comments:

Post a Comment