Friday, June 19, 2020

HAVE A WONDERFUL SUMMER!!

Hello!! 😎😎

This is our last day, so I wish you a wonderful summer. 
(Aquest és el darrer dia, així que vos vull desitjar un bon estiu.)

I had a great time with you and I'll miss you all.
(M'ho he passat genial amb vosaltres i vos enyoraré.)

This is a goodbye for me because next year I won't be in s'Hort des Fassers. I have to go to another school 😟.
(He de dir "adeu" perquè el pròxim curs no seré a s'Hort des Fassers. He d'anar a una altra escola.)

But... I'm sure we will see each other around Alcúdia! So don't hesitate to say "hi"! 😁😁
(Però... estic segur que ens veurem per Alcúdia, així que no dubteu en saludar-me!😎😎)SUMMER HOLIDAY

Tuesday, June 16, 2020

1st A & 1st B: Summer coloring pages

Hello!!😊

I apologize for the delay, my Internet connection was down. But...here you have all the works of your classmates!! 
(Perdonau per retràs, la meva connexió estava caiguda. Però... aquí teniu les feines dels vostres companys!!)Now, because this is the last week, the following activity is voluntarily. Choose a drawing and finish it!

(Llavors, donat que aquesta és la darrera setmana, la següent activitat és voluntària. Tria un dibuix i acaba'l com vulguis!)
Monday, June 15, 2020

6th A & 6th B: Have a wonderful summer!

Hi folks!

Are you ready to leave the school and go to high school?! I hope you are!!!

This week there's no mandatory activity. In order works, this activity is OPTIONAL!!!

Just choose one drawing and color it however you want.

You don't have to send it to me, but if you do, I'll try to publish here at the blog so all your classmates can see your work.
(No has d'enviar-me res, però si ho fas ho intentaré publicar al blog per a que els teus companys ho pugui veure.)

Be sure to visit the blog on this Friday! 😉

5th A & 5th B: Have a nice summer!

Hello!!

This is our last week before our summer holidays. So, this activity is OPTIONAL.

Choose one drawing and finish it however you want!


You don't have to send it to me, but if you do, I'll try to publish here at the blog so all your classmates can see your work.
(No has d'enviar-me res, però si ho fas ho intentaré publicar al blog per a que els teus companys ho pugui veure.)

Be sure to visit the blog this Friday! 😉

4th A & 4th B: Have a nice holidays!

Hello!!!😋

This is our last week before the summer holidays. Therefore, this activity is voluntarily! 
(Aquesta és la darrera setmana abans de les vacances d'estius. Per tant, aquesta activitat és voluntària.)


Choose one of the following drawings and finish it however you want.
(Tria una de les següents imatges i acaba-la com tu vulguis.)You don't have to send it to me, but if you do, I'll try to publish here at the blog so all your classmates can see your work.
(No has d'enviar-me res, però si ho fas ho intentaré publicar al blog per a que els teus companys ho pugui veure.)


Be sure to visit the blog this Friday! 😉

3rd A & 3rd B: Summertime!

Hello!!

This is our last week before the summer holidays. Therefore this activity is voluntarily. 
(Aquesta és la darrera setmana abans de les vacances d'estiu. Per tant, aquesta activitat és voluntària.)


Choose one of the following drawings, color it and finish it!
(Tria una dels dibuixos, pinta'l i acaba'l com vulguis.)


You don't have to send it to me, but if you do, I'll try to publish here at the blog so all your classmates can see your work.
(No has d'enviar-me res, però si ho fas ho intentaré publicar al blog per a que els teus companys ho pugui veure.)

Be sure to visit the blog this Friday! 😉

2n A & 2nB & 2nC: Summer coloring

Hello!!

This is our last week before the summer holidays! Therefore, this activity is totally optional!
(Aquesta setmana és la darrera abans de les vacances d'estiu! Per tant, aquesta activitat és totalment voluntària!)

Here you have two drawings. Connect all the dots and discover the hidden image. 
(Aquí tens dos dibuixos. Uneix els punts i descobreix la imatge oculta.)You don't have to send it to me, but if you do, I'll try to publish here at the blog so all your classmates can see your work.
(No has d'enviar-me res, però si ho fas ho intentaré publicar al blog per a que els teus companys ho pugui veure.)

Be sure to visit the blog this Friday! 😉

Tuesday, June 9, 2020

2n A & 2nB & 2nC: Making a musical instrument, lesson 2

Good morning!!😊

Have you finished your harmonicas? Have you composed a new summer hit?😝
(Has acabat la teva harmonica? Ja has composat un nou èxit de l'estiu?)


Some of your classmates have already finished! Look at them!

(Alguns dels teu companys ja l'han acabada! Mira'ls!)Remember, when you finish, take a photo and sent it to me at fcrespi@fassers.org stating your name and class. You have until the 15th of June.
(Recorda, quan acabis, fes una foto i envíala a fcrespi@fassers.org amb el teu nom i classe. Tens fins dia 15 de juny.)

Have fun and... make music!! 

(Diverteix-te i... fes música!!)

1st A & 1st B: Summer drawing

Hi there!!😊

The end of the school year is just one week away. Therefore, it's time to think about the future! 
(Només falta una setmana pel final de curs. Per això, ara és el moment de començar a pensar en el futur!)


Our next and last activity will be a bit different. Bellow you have a worksheet divided into four parts:
(La nostra pròxima activitat serà una mica diferent. Més abaix veureu un full que està dividit en les següents parts:)

This summer I want... (Aquest estiu vull...)
      - to learn... (aprendre a...)
      - to see... (veure...)
      - to try... (prova de...)
      - to... (aquí podem posar el que vulguem)

You have to complete it with one drawing per section. You can also add a small sentence in English, Catalan or Spanish.


(Ho has de completar fent un dibuix a cada part. Si vols, també pots acabar les frases en anglès, català o castellà)

On Tuesday 16th I will publish ALL YOUR WORKS HERE. So, try to send it to me at fcrespi@fassers.org before Sunday 14th.


(El dimarts 16 publicaré totes les vostres fitxes aquí. Per tant, m'ho heu d'enviar a fcrespi@fassers.org abans del diumenge 14.)

I can't wait to see your works!  


(No puc esperar més a veure el que teniu preparat!)

Monday, June 8, 2020

6th A & 6th B: Windmill

Good morning!Next week is our last week before holidays. Therefore, this will be our last mandatory craft. We will try to make a windmill. You will need:

- A square paper of 15cm x 15 cm aprox.
- A straw
- A pushpin (xinxeta)
- A ruler and scissors
- Glue
- A pencil

Now, with the following, you just have to follow the instructions of the following video. If you want, you can decorate your sheet of paper first so your windmill looks better!


When you finish, send me a photo via Google Classroom. You have until the 18th of June. Have fun!

5th A & 5th B: Paper cups craft, lesson 2

Good morning!😊

Have you finished your paper cups? Look at some examples made by your classmates!!!Remember, you have until the 18th of June to send me your works via Google Classroom.

Have fun!!